O NAS

Rolpol24.pl

FIRMA Z RODZINNĄ TRADYCJĄ

KILKA SŁÓW O NAS

Działalność firmy „Rolpol” jest ściśle związana z terenem, na jakim funkcjonuje, a dokładnej rzecz biorąc z rolnictwem tego regionu.
W przedsiębiorstwie „Rolpol” można wyróżnić dwa obszary działalności. Pierwszym obszarem jest sprzedaż hurtowa towarów. Drugim z nich jest sprzedaż detaliczna, która zaopatruje rolników w środki do produkcji rolnej na terenie gminy Szepietowo oraz sąsiednich gmin. Gmina Szepietowo leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego na szlaku kolejowym Warszawa-Białystok oraz przy drodze krajowej Zambrów – Białowieża. Dogodny dojazd umożliwia łatwość komunikacji nawet z odległymi miastami.
Oprócz sprzedaży hurtowej i detalicznej przedsiębiorstwo świadczy usługi transportowe. Od początku roku 2002 duży udział w usługach ma przeładunek i magazynowanie nawozów z Z.Ch. Police na rzecz „Centrum Dystrybucji Nawozów” Sp. z o.o.

386
POZYCJA
275
POZYCJA
15
POZYCJA
4
POZYCJA
255
POZYCJA
156
POZYCJA

NASZA FIRMA TO LUDZIE

A ZA LUDŹMI STOJĄ LICZBY I SUKCJESY

Rolpol to zrzeszenie małych firm, które łącząc swój potencjał stają się znaczącym graczem na rynku zaopatrzenia rolnictwa. To bezpieczeństwo, to wspólna walka nawet z największymi konkurentami. Zasady funkcjonowania sieci są tak zaprojektowane, aby klient-rolnik postrzegał uczestników sieci jako duże i stabilne przedsiębiorstwa. 

Duży może więcej i taniej.

Odrobina historii

„ROLPOL” Ołdakowskcy sp.j. (dawna nazwa Handel Rolno Spożywczy i Przemysłowy Jan Ołdakowski) zlokalizowany jest w miejscowości Szepietowo na terenie powiatu wysokomazowieckiego przy ulicy Towarowej 1. Firma zajmuje się handlem i usługami, a trzonem działalności jest handel nawozami mineralnymi. Oprócz tego przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną węgla kamiennego, środków ochrony roślin, sznurka i folii rolniczej.

W grudniu 1989 roku Pan Jan Ołdakowski przy wsparciu Żony Haliny, nie mając wcześniejszych doświadczeń w prowadzeniu prywatnej firmy, na bazie gospodarstwa rolniczego, zdecydował się na założenie przedsiębiorstwa handlowego „Rolpol”. W tym samym miesiącu dokonał pierwszego zakupu towaru w fabryce i tak rozpoczęła się działalność firmy. W 1990 roku została podpisana pierwsza umowa handlowa z ZCH Police, następną umowę przyniósł rok 1992, w którym została nawiązana współpraca z ZA Kędzierzyn.

W roku 1994 została podjęta decyzja o zakupie bazy magazynowej po dawnej składnicy maszyn, czyli placu wraz z budynkiem biurowym i czterema magazynami o łącznej powierzchni około 1.500 M2. Do nowo zakupionych budynków została przeniesiona siedziba i cała działalność przedsiębiorstwa, co umożliwiło przekształcenie się w pełni profesjonalną firmę handlową. Należy dodać, że nowa siedziba położona jest zaledwie o 30 metrów od bocznicy kolejowej, co w znacznym stopniu obniżyło koszty. Firma „Rolpol”, jako pierwsza wprowadziła magazynowanie nawozów na paletach, co ułatwiło załadunek klientom i wraz z zawsze pełnym asortymentem, przystępnymi cenami i szybką obsługą, wykreowało przedsiębiorstwo na lidera rynku lokalnego. Potrzeba ciągłego zwiększania sprzedaży zmusiła właścicieli do tworzenia i rozbudowy sieci sprzedaży w terenie.

W roku 1996, dzięki podpisaniu umów z Bytomską Spółką Węglową, zastała rozszerzona działalność firmy o handel węglem kamiennym. Następnym krokiem w stronę rozszerzenia działalności było nawiązanie kontaktów handlowych z firmą „Defa lin” zajmującą się produkcją sznurka rolniczego, a w kolejnych latach także folii do sianokiszonek.

W 1997 roku zostały podpisane umowy handlowych z Kaps Siarkopol Tarnobrzeg, które obecnie nazywają się ZCH Siarkopol. W tym roku nastąpiło także dalsze rozszerzenie działalności o handel paszami firmy „Doschłe”, z którą została podpisana umowa dealerska. Dopiero rok 2002 przyniósł pewne zmiany, w którym, w spółce z podobną firmą handlową, zostało założone „Centrum Dystrybucji Nawozów” Sp. Z o.O. Z siedzibą w Szepietowie. Przedsiębiorstwo to, na mocy umów podpisanych z ZCH Police, stało się ogniwem dystrybucji łączącym fabrykę z jej dealerami.

Rok 2002 przyniósł pewne zmiany. W spółce z podobną firmą handlową założono „Centrum Dystrybucji Nawozów” Sp. z o.o. z siedzibą w Szepietowie. Przedsiębiorstwo to na mocy umów podpisanych z Zakładami Chemicznymi Police, stało się ogniwem dystrybucji łączącym fabrykę z jej dealerami.

W 2018r. została podpisana umowa na kolejne magazynowanie nawozów z Grupą Azoty Tarnów oraz z firmą posiadająca środki ochrony roślin Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Consultingowym ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

Rok 2019 był bardzo intensywny. Ruszyliśmy z produkcją nawozu wapniowego oraz wapniowo-magnezowego LIDER i AGROWAPNIAK. Opracowana przez nas technologia aktywowania wapna poprzez bardzo drobne mielenie skał dolomitowych, w wyniku czego otrzymujemy aktywne cząstki wapna o wymiarach poniżej 10 mikronów, otrzymała zgłoszenie patentowe.